Informace k zápisu

Zápis do Mateřské školy Nesuchyně pro školní rok 2019/2020  bude 6.5.2019 od 8.00-15.00 hodin.

Před konáním zápisu si v MŠ vyzvedněte evidenční list.

Zápis

K zápisu nutno donést:

* rodný list dítěte

* potvrzení od lékaře na evidenčnímlistu( tento formulář si před zápisem vyzvedněte v MŠ)

* děti budou přijímány dle kritérií pro přijímání dětí do MŠ