Akce

Duben - vítání občánků, čtení s klienty Domova Kolešovice, kreativní odpoledne, návštěva ZŠ Mutějovice


Květen - zápis do MŠ Nesuchyně

Červen - školní výlet, rozloučení s nastávajícími školáky, oslava MDD

Listopad - lampionový průvod

Prosinec- vánoční jarmark, Adventní zpívání a vánoční besídka

Leden - Tříkrálová koleda

Únor - setkání s chovatelem dravců