Charakteristika školy

Mateřská škola v Nesuchyni je škola s dlouholetou tradicí. Naším cílem je zdravé a spokojené dítě, které má základní zásobu zkušeností, prožitků, postojů a vědomostí. Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě.

Motto:

Pojď, podej mi ruku

a otevřeme spolu okno poznání.

Ne, nemusíš se bát, budu stále s tebou.

Povedu tě, pomůžu ti, ochráním tě.

Spolu zvládneme vše!

Podívej, to je náš svět!


Naši zaměstnanci

O děti pečují 2 pedagogické pracovnice, které se střídají v ranních a odpoledních směnách. Jsou plně kvalifikované.

Oběd dětem vydává vedoucí školní jídelny.

O pořádek se stará paní školnice.

Provozní pracovnice MŠ a ŠJ spolupracují s učitelkami ve třídě.